แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 472
1
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลย ปี 2561 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3836

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลย ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 
ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/223

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3226

คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/134

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ชีววิทยา) ฉบับปรังปรุงใหม่ เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3831

คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ชีววิทยา) ฉบับปรังปรุงใหม่ เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. สมาน แก้วไวยุทธ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : 2559
จำนวนหน้า : 551 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162374333
 
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ชีววิทยา) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
บทที่ 1 ชีววิทยาเเละธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 ชีววิทยาของเซลล์
บทที่ 4 โครงสร้างพืชดอก
บทที่ 5 การสังเคราะห์ด้วยเเสงเเละการลำเลียงสาร
บทที่ 6 การสืบพันธุ์เเละการเจริญเติบโตของพืชดอก
บทที่ 7 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าเเละฮอร์โมนพืช
บทที่ 8 การย่อยอาหาร
บทที่ 9 การหมุนเวียนเลือด
บทที่ 10 การหายใจ
ฯลฯ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/110

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2995

คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 232 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ
 
-พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
-ประเด็นยุทธศาสตร์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ สอง )พ.ศ.2550
หลักการบริหารจัดการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การผลิต
หลักการบัญชีเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ ๑
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ ๒
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ ๓
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ ๔
เฉลยคำตอบ
-พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
-ประเด็นยุทธศาสตร์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2550
หลักการบริหารจัดการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การผลิต
หลักการบัญชีเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/232

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

5
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสวนสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2369

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสวนสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 257 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน
• ชนิดของสวน
• การจัดภูมิทัศน์ (Landscape)
• มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• แนวทางการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
• มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การจัดสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะ
• การดูแลรักษาสาธารณประโยชน์
• การให้น้ำและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน
• การป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ในสวน
• การจัดสวน (Gardening)
• เบื้องตันของการออกแบบสวน
• ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสวนสาธารณะ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_742818_th_3591545คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์
ผู้แต่ง : กีรติ กาญจนรินทร์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบัญ
บทที่ 1 ความตายก่อให้เกิดมรดก
บทที่  2 กองมรดก
  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย
  ดอกผลของมรดกเป็นมรดกหรือไม่
  มรดกที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอื่น
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าเป็นมรดก
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าไม่เป็นมรดก
  สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เป็นการเฉพาะตัวไม่เป็นมรดก
  เฉพาะตัวโดยสภาพ
  เฉพาะตัวโดยกฎหมาย
บทที่ 3 การตกทอดของทรัพย์มรดก
  มรดกตกทอดแก่ใคร
  ความหมายของทายาท
  ทายาทตาม  ป.พ.พ.
  มรดกตกทอดแก่ทายาททันที
  มรดกตกทอดทันทีแต่ไม่เด็ดขาด
บทที่ 4 ความสามารถและเวลาในการเป็นทายาท
  หมวด  1 ทารกในครรภ์มารดาเป็นทายาท
  หมวด  2 มูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นตามพินัยกรรมเป็นทายาท
  หมวด  3 ทายาทโดยธรรม
   ลำดับทายาทโดยธรรม
   ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
   ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
   ผู้สืบสันดาน
   บุตรที่มีสิทธิรับมรดกอันจะถือว่าเป็นทายาท
   บุตรชอบด้วยกฎหมาย
   การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
   บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
   บุตรบุญธรรม
   บิดามารดา
   พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
   พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
   ปู่  ย่า  ตา  ยาย
   ลุง  ป้า  น้า  อา
   ข้อสังเกตการตีความมาตรา  1629
   คู่สมรส
  หมวด  4 การรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
  สิทธิและส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส
  สิทธิของคู่สมรสตามสัญญาประกันชีวิต
  สิทธิของคู่สมรสที่ได้รับเงินปี
บทที่ 6 การเสียสิทธิในการรับมรดก
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายอื่น
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตาม  ป.พ.พ
  ผู้รับบุตรบุญธรรมเรียกทรัพย์สินคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม
  หมวด  1 ส่วนที่  1 การถูกจำกัดมิให้ได้มรดกเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก
   ส่วนที่  2 การถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร
   ส่วนที่  3 ผลของการถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  หมวด  2 ส่วนที่  1 การตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  2 ผลของการถูกตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  3 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
  หมวด  3 ส่วนที่  1 การสละมรดก
   ส่วนที่  2 หลักเกณฑ์การสละมรดก
   ส่วนที่  3 ผลของการสละมรดก
บทที่ 7 สิทธิของทายาทซึ่งเป็นพระภิกษุ
บทที่ 8 ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างสมณเพศ
บทที่ 9 เจ้าหนี้กองมรดกใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้
บทที่ 10 พินัยกรรม
  หมวด  1 ความหมายของพินัยกรรม
  หมวด  2 ลักษณะสำคัญของพินัยกรรม
บทที่ 11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของพินัยกรรม
  ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม
  ผู้เยาว์
  บุคคลผู้อยู่ในความปกครอง
  คนไร้ความสามารถ
  บุคคลวิกลจริต
  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  เวลาที่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีความสามารถ
  หมวด  1 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  2 ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  3 คุณสมบัติของผู้รับพินัยกรรม
   บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
   1.  ผู้ปกครอง 
   2.  ผู้เขียนพินัยกรรม
   3.  พยานในพินัยกรรม
บทที่ 12 แบบพินัยกรรม
  หมวด  1 พินัยกรรมแบบธรรมดา
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบธรรมดา
  หมวด  2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
  หมวด  3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  1 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  2 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ทำการ
  หมวด  4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
  หมวด  5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
  หมวด  6 พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศ
  หมวด  7 พินัยกรรมในภาวะการรบหรือการสงคราม
บทที่ 13 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
  หมวด  1 การเกิดผลบังคับเรียกร้องแห่งพินัยกรรม
   ส่วนที่  1 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไข
   ส่วนที่  2 พินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา
    ความตายเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
   ส่วนที่  3 พินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ
   ส่วนที่  4 ผลบังคับแห่งพินัยกรรม
    ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหาย  ทำลาย  บุบสลาย
    พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง
    พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้
  หมวด  2 การตีความพินัยกรรม
   พินัยกรรมตีความให้เกิดผลหลายทาง
   พินัยกรรมกำหนดคุณสมบัติผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 14 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์
บทที่ 15 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมก่อนผู้ทำพินัยกรรมตาย
  1.   ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน
  2.   ผู้ทำพินัยกรรมทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม
  3.   ผู้ทำพินัยกรรมโอนหรือทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม
  หมวด  2 การเพิกถอนพินัยกรรมหลังผู้ทำพินัยกรรมตาย
   ส่วนที่  1 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะถูกข่มขู่
   ส่วนที่  2 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
  หมวด  3 อายุความฟ้องร้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
บทที่ 16 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 เหตุตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  2 การไร้ผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 17 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  หมวด  1 ประเภทของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 ผู้จัดการมรดกโดยทายาทแต่งตั้ง
   ส่วนที่  2 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
   ส่วนที่  3 ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
    บุคลคลที่มีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
    เหตุที่จะยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก
    อำนาจศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
    คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 การเริ่มต้นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
  หมวด  2 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 สิทธิและหน้าที่ทั่วไปของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  2 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
    บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทำศพ
   ส่วนที่  3 ความรับผิดของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 สิทธิของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  5 ความสิ้นสุดจากการเป็นผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  6 อายุความคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
บทที่ 18 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก
  หมวด  1 การรวบรวมทรัพย์มรดก
  หมวด  2 การชำระหนี้กองมรดก
   ส่วนที่  1 ลำดับหนี้ที่ต้องชำระ
   ส่วนที่  2 ลำดับทรัพย์มรดกที่จะต้องนำมาชำระหนี้
บทที่ 19 การแบ่งปันทรัพย์มรดก
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับ
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับไม่ได้
   สิทธิในมรดกของทายาทก่อนแบ่งมรดก
   วิธีแบ่งมรดก
   ทายาทถูกรอนสิทธิในส่วนแบ่งมรดก
บทที่ 20 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
บทที่ 21 อายุความมรดก
  หมวด  1 ความหมายของคดีมรดก
  หมวด  2 ประเภทของอายุความมรดก
   อายุความฟ้อง คดีมรดกของทายาทโดยธรรม
   อายุความฟ้องเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรมโดยผู้รับพินัยกรรม
   อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดก
   กรณีไม่อยู่ในบังคับอายุความของมาตรา  1754
   บุคคลที่มีสิทธิยกอายุความของมาตรา  1754

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_742818_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


7
แพ่งบัญญัติ เล่ม 1 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571705_th_5828318

แพ่งบัญญัติ เล่ม 1 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Intention Group
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า:406 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571705_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)8
รวมกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสอบครู และบุคลากรทางการศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2821

รวมกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสอบครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวบรวมและจัดทำโดย : นพดล มนตรี Hi Ed
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2557
จำนวนหน้า 146 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A5


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
คู่มือสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5020
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/197
 *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
 **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order 
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 
 1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
 
 Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)
 บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
 บริษัท 
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

10
นิติกรรมสัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่มที่ 1 ณัฐพงศ์ สมพันธ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_755100_th_5828379

นิติกรรมสัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่มที่ 1 ณัฐพงศ์ สมพันธ์
ผู้แต่ง : ณัฐพงศ์ สมพันธ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 170 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_755100_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

11
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4604

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร 
นโยบายรัฐบาล 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 
เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571710_th_7104353 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ผู้แต่ง : ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557
จำนวนหน้า: 282 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162692970 
 
อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นขอ้ที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571710_th​ฃ

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4962

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ
การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
 
ตัวอย่างเล่มนี้ ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

14
รวมสุดยอดแนวข้อสอบ ข้าราชการตรวจชั้นสัญญาบัตร 1200 ข้อเฉลยละเอียด เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2215

รวมสุดยอดแนวข้อสอบ ข้าราชการตรวจชั้นสัญญาบัตร 1200 ข้อเฉลยละเอียด เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 356 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
 
แนวข้อสอบประกอบด้วย
 
1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
3. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
8. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
9. ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/210

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2275

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารทรัพยากรบุคคลa
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การวางแผนกำลังคน
– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                                  ]
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 472