แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 108
1
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ อสพ.อาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย ปี 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1883

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ อสพ.อาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย ปี 58
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2558
จำนวนหน้า 243 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมพัฒนาชุมชน
- โครงสร้างของกรมพัฒนาชุมชน
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
- ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนเช่นประวัติความเป็นมา
- รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้าง ภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4610

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 
การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ 
Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ 
Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/265

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4721

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ
ระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ
พันธกรณีของรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน 
เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1 
เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2 
เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) 

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/269

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง อัตนัย สำนักงานศาลปกครอง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2666

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง อัตนัย สำนักงานศาลปกครอง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ 
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 247 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ส่วนที่ 5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/218

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1806

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า 292 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมชลประทาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
สรุปเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
งานธุรการ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เลขรหัสหนังสือ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  จำนวน 2 ชุด
เจาะแนวข้อสอบ งานธุรการ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2485
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารประทวนชายหญิง กรมการเงินทหารบก พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4843

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารประทวนชายหญิง กรมการเงินทหารบก พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น 
เจาะข้อสอบบัญชี 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ 
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบรวม
วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ 
ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ
ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ
ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ 
ข้อสอบโวหารภาพพจน์
ข้อสอบโวหารการเขียน
ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ข้อสอบการอ่านจับใจ
ข้อสอบเรื่องการสรุปความ
ข้อสอบเรื่องการตีความ 
ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ
วิชาภาษาอังกฤษ 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/132

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย นพดล มนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5937

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย นพดล มนตรี
ผู้แต่ง : นพดล มนตรี
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162375149


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=363,height=96]https://lh3.googleusercontent.com/oV_FOCHa-YuhGtv-kZaKzQ2rKn1ndBDxHXRt_gN7_PP0VXSZJOBewpPPbeyZ7v68NiVz4sewTNSeQNhvwUQOcKB_Ox5OWN4MiK5ijve-UI159EMUZDUgWUcaW7gpZ0wAHL-3dwVK[/img]

[img width=200,height=220]https://lh6.googleusercontent.com/6BZuAdDFdp0mxdPdQp20xYmkDGVsWNlDDsLwxO4sToNHBr7g7MRPbhSEdJFFVOCoXDdMA1at_ucN41n-CAI0IiWH59sM6IdZzcXM_VMITAyPIZDRpDM1zXGhGy5adchHhlcJBxk9[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=267,height=117]https://lh3.googleusercontent.com/ng6Ei2HIgUSRJr5ImEWuuEiXuVqEQkUHph07USmzvfhFkPivaKieL2GGTySaj2g3gGg-Lc1F-YSO5_x7eqWetwqFxCwdkDYKxqRJjOLs5zuLInW-6CGVYc8CQgszhSd7t8SwYYOB[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886422_th_7115783 

งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 5 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 528 หน้า
ขนาด : 17x22 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หน้าที่อย่างหนึ่งของนักบัญชีก็คือ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” เพื่อแสดงให้กิจการได้ทราบถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดตลอดรอบบัญชีที่ผ่านมาว่า
-เกิดอะไรขึ้นกับเงินสดของกิจการ?
-เงินสดหายไปไหน?
-รับเงินสดเป็นค่าอะไรบ้าง?
การจัดทำงบกระแสเงินสดจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทำให้นักบัญชี ผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด...แต่ปัญหาการจัดทำงบกระแสเงินสดค่อนข้างยุ่งยาก ทำไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ลงตัวยากต่อการจัดทำงบกระแสเงินสด
นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้นักบัญชีและผู้บริหารนำงบการเงินไปใช้เพื่อการบริหารกิจการหรือเพื่อการตัดสินใจอีกด้วย...
หนังสือเล่มนี้จะแสดงการจัดทำงบกระแสเงินสดในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้จัดทำงบกระแสเงินสดได้ตามความต้องการในแต่ละวิธีขอการจัดทำอย่างชัดเจน พร้อมกับการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ
 
ตัวอย่าง งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886422_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎี กฎ ในทางเศรษฐศาสตร์ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล


.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886724_th_4743771กฎหมายมหาชนทางเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎี กฎ ในทางเศรษฐศาสตร์ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 
ผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หนังสือเล่มนี้อธิบายว่ากฎหมายมหาชนทำหน้าที่แทรกแซงเศรษฐกิจอย่างไรด้วยกลไกและวัตุประสงค์ฝด โดยจะได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการหาทางเลือกในการร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุน (Cost) ที่จะมีในกฎหมาย และชี้ให้เห็นว่าอะไรคือความคุ้มค่าในการควบคุมพฤติกรรมด้วยมุมมองของเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการร่างกฎหมายและหลักกฎหมายที่อาจเรียกได้ว่าเป็น "หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ"
 
สารบัญ
 
ภาค 1 บทนำและทฤษฎี 
บทที่ 1 ทฤษฎี กฎ ในทางเศรษฐศาสตร์ (Theory of Regulation)
1.1  ความหมายของ กฎ (regulation) ในทางเศรษฐศาสตร์ 
1.2  การให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
1.3  ขอบเขตและรูปแบบของกฎในทางเศรษฐศาสตร์ 
1.4  บทบาทของกฎในศตวรรษที่ 20 และ 21
บทที่ 2 กฎหมายเอกชนกับตลาด 
2.1  บทบาทของเสรีภาพในการแสดงเจตนา 
2.2  เครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยลดต้นทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) ในตลาด 
2.3  ผลจากการกระทำต่อบุคคลที่สาม (Third Party Effects)
2.4  ข้อสันนิษฐานและข้อจำกัดของตลาด 
บทที่ 3 บทบาทของกฎหมายมหาชนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
3.1  คำอธิบายการรักษาประโยชน์สาธารณะด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Goals) 
3.2  คำอธิบายด้วยเหตุผลนอกเหนือเศรษฐศาสตร์ (Non-Economic Goals)
บทที่ 4 ทฤษฎีทางเลือกร่วมกันของส่วนรวม (Public Choice Theory)
4.1  วิธีการศึกษา 
4.2  ความคิดพื้นฐาน 
4.3  ความแตกต่างระหว่าง ตลาดเศรษฐศาสตร์ กับตลาดการเมือง 
4.4  การแลกเปลี่ยนในตลาดการเมือง 
ภาค 2 ปัญหาทั่วไป 
บทที่ 5 บทกำหนดโทษ 
5.1  ความเบื้องต้น 
5.2  หลักการลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎ 
5.3  การบังคับการและการทำให้มีการปฎิบัติตาม 
5.4  ความล้มเหลวของแบบจำลองการปราบปราม 
บทที่ 6 การออกกฎในระบบกฎหมายต่างๆ สถาบัน และการควบคุมความรับผิดชอบในการออกกฎ 
6.1  บริบทรัฐธรรมนูญ 
6.2  บริบทกฎหมายปกครอง 
6.3  จารีตและแนวทางในการออกกฎของแต่ละประเทศ 
6.4  กรอบสถาบันในการออกกฎ 
6.5  การควบคุมดุลพินิจ (Discretion)
6.6  ความรับผิดชอบ (Accountability)
6.7  ความชอบของอำนาจในการออกกฎ 
6.8  ความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจควบคุมกฎ (Accountability of Regulators)
บทที่ 7 การเยียวยาความเสียหายแก่กลุ่ม และการช่วยเหลืออำนาจต่อรองของผู้เสียหาย 
7.1  การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)
7.2  ต้นทุนดำเนินการการดำเนินคดีแบบกลุ่ม 
7.3  ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages)
7.4  การคำนวณค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
7.5  ปัญหาการลงโทษค่าเสียหายเชิงลงโทษในกรณีผู้ก่อความเสียหายเป็นนิติบุคคล 
ภาค 3 กฎในทางสังคม 
บทที่ 8 กฎเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  (Information Regulation)
8.1  ความทั่วไป
8.2  เหตุใดจึงต้องแทรกแซงทางด้านข้อมุลข่าวสาร 
8.3  การบังคับให้แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (Mandatory Price Disclosure)
8.4  มาตรการป้องกันการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิด 
บทที่ 9 การกำหนดมาตรฐาน (Standard)
9.1  บททั่วไป 
9.2  ประโยชน์แก่ส่วนรวมในการกำหนดมาตรฐาน 
9.3  การประเมิณประโยชน์ของการมีมาตรฐาน 
9.4  การประเมิณต้นทุนและประโยชน์ (Cost - Effectiveness)
9.5  หลักในการกำหนดมาตรฐาน 
9.6  ผลประโยชน์ส่วนตนมีอิทธิพลต่อการกำหนดมาตรฐานเพียงใด 
9.7  กรอบความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน 
บทที่ 10 ใบอนุญาตก่อนดำเนินการ 
10.1  ใบอนุญาตการประกอบกิจการ (Licensing of Professional Occupation)
10.2  ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า (Licensing of Occupation and Commercial Activities) 
ภาค 4 กฎในทางเศรษฐกิจ 
บทที่ 11 เครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์ (Econmic Instruments)
11.1  กฎในรูปแบบของเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์  (Econmic Instruments - Els)
11.2  การประเมิณการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
11.3  ข้อพิจารณาทางการเมือง (Political and Private Interest Considerations)
บทที่ 12 การกำหนดสิทธิที่ไม่สามารถโอนกันได้ (Inalienable Right )
บทที่ 13 กิจการที่เป็นของรัฐ (Publice Ownership)
13.1  รูปแบบของการลงทุนดำเนินการโดยรัฐ
13.2  กิจการที่เอกชนดำเนินการ กิจการที่รัฐดำเนินการและข้อจำกัดทางตลาด
13.3  ข้อจำกัดของกิจการที่รัฐดำเนินการทำให้ต้องมีกฎหมาย (Legal Constraints)
13.4  ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ (Allocative Efficiency)
13.5  ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างการผูกขาดกับราคา 
13.6  การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นกิจการเอกชน (Privatization)
บทที่ 14 การควบคุมราคา (Price Controls)
14.1  การควบคุมราคาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายสินค้า 
14.2  การควบคุมราคาสินค้าและบริการในตลาดที่มีการผูกขาด (รัฐวิสาหกิจที่แปรรูป) 
บทที่ 15 สัมปทานและเเฟรนไชส์ในภาครัฐ (Publice Franchiese Allocation)
15.1  ความทั่วไป 
15.2  เหตุผลของการใช้ระบบแฟรนไชส์ 
15.3  ข้อพิจารณาการใช้ระบบแฟรนไชส์ ภาครัฐ
15.4  กระบวนการพิจารณา คัดเลือก และทำสัญญา 
บทที่ 16 การประกอบการในรูปเครือข่าย (Network Industries ) และการแข่งขันทางการค้า
16.1  การกระจายกิจกรรม (Unbundling) เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการแข่งขัน 
16.2  การควบคุมราคา 
ภาค 5 บทสรุป 
บทที่ 17 อนาคตของกฎ 
บรรณานุกรม
ภาคผนวก 
1.  ความสำคัญของ สถาบัน ในความหมายของเศรษฐศาสตร์ สำนัก  New Institution ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฎหมาย 
2.  ทฤษฎีบรรษัท (Theories of the Firm)กลไกการ ทำงานของนิติบุคคล 
3.  ธุรกิจแฟรนไชส์ ทำไม และเพื่ออะไร
ดัชนีค้นคำ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886724_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)10
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ความรู้ทั่วไป และกฎหมาย ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2324
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ความรู้ทั่วไป และกฎหมาย ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 305 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
วิชาคณิตศาสตร์
- บทที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
- บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 3 การแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3
- บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- การเขียน
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- ประโยคและการแต่งประโยค
- แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
สรุปความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- การจัดระเบียบราชการในกรม
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบถามตอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- เทศบาล โทรสั่งซื้อด่วนที่ 086-7748337
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวถามตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบอาเซียน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
เจาะข้อสอบ สรุปประเด็นสำคัญ นายสิบตำรวจ นสต. วุฒิม.6 ปวช. ชาย 1,800 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิดละเอียด 60


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3205
เจาะข้อสอบ สรุปประเด็นสำคัญ นายสิบตำรวจ นสต. วุฒิม.6 ปวช. ชาย 1,800 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิดละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 370 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2558
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2557
- AEC ประชาคมอาเซียน 
- เศรษฐกิจพอเพียง
 
ความสามารถทั่วไป 
• แนวข้อสอบชุดที่ 1
• แนวข้อสอบชุดที่ 2
• แนวข้อสอบชุดที่ 3
• แนวข้อสอบชุดที่ 4
• แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
• สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
 
ภาษาไทย 
• สรุป-คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด-คำนามที่ควรรู้
• เจาะแนวข้อสอบ
• รวมแนวข้อสอบ
• แบบทดสอบ ชุดที่ 1-3
 
ภาษาอังกฤษ 
• แบบทดสอบ - พร้อมเฉลย
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Conversation
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Grammar – Structure Sentence
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Reading
• เทคนิคพิชิต Vocabulary + แนวข้อสอบ - Vocabulary
• รวมคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับตำรวจ
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
• สรุปรวมแนวข้อสอบ
• เจาะข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
 
สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม) 
• แนวข้อสอบ - จริยธรรม
• สรุป – กฎหมายที่ควรรู้
 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น)
สรุปประเด็นสำคัญ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6180

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
9786164631465
 
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
การจัดทำระบบฐานข้อมูล
การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การจัดเก็บข้อมูล
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5029

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 257 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786164630697
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจค่านิยม โครงสร้าง 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
แนวคิดการพัฒนาสังคม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เจาะข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน 
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/213

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6200

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า 293 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786164361557
 
สารบัญ
 
การเมืองการปกครอง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การทำประชามติ 
เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2554 
เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เจาะข้อสอพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง 
การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน
เจาะข้อสอบ การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน
การให้บริการประชาชน 
เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/66

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

15
คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน.พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6004

คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 วิชาไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้านครหลวง กฟน.พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786164631175
 
สารบัญ
 
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์ 
ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ 
การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 
ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานวงจรไฟฟ้า 
ความรู้เกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้า 
ความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.
 เจาะข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/158

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=363,height=96]https://lh3.googleusercontent.com/oV_FOCHa-YuhGtv-kZaKzQ2rKn1ndBDxHXRt_gN7_PP0VXSZJOBewpPPbeyZ7v68NiVz4sewTNSeQNhvwUQOcKB_Ox5OWN4MiK5ijve-UI159EMUZDUgWUcaW7gpZ0wAHL-3dwVK[/img]

[img width=200,height=220]https://lh6.googleusercontent.com/6BZuAdDFdp0mxdPdQp20xYmkDGVsWNlDDsLwxO4sToNHBr7g7MRPbhSEdJFFVOCoXDdMA1at_ucN41n-CAI0IiWH59sM6IdZzcXM_VMITAyPIZDRpDM1zXGhGy5adchHhlcJBxk9[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=267,height=117]https://lh3.googleusercontent.com/ng6Ei2HIgUSRJr5ImEWuuEiXuVqEQkUHph07USmzvfhFkPivaKieL2GGTySaj2g3gGg-Lc1F-YSO5_x7eqWetwqFxCwdkDYKxqRJjOLs5zuLInW-6CGVYc8CQgszhSd7t8SwYYOB[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

หน้า: [1] 2 3 ... 108