แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 629
1
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1968ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การวางแผน
การจัดการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์
การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ
นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการเงินการคลัง 
แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ 
เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4793

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี  
ความรู้ด้านงบประมาณ  
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน  
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/149

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2411460กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กันยายน 2557
จำนวนหน้า: 352 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบัญ
บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีรากฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์
  ตอนที่  1  ความผิดฐาน  “ชิงทรัพย์”  (มาตรา  339)
  เป็นการลักทรัพย์
– ลักทรัพย์  คือ  การเข้าครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น  โดยการแย่งการครอบครอง
– หากการกระทำไม่เป็น  “ลักทรัพย์”  ก็ไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ 
แต่อาจเป็นความผิดต่อเสรีภาพ
– หากทรัพย์เป็นของผู้กระทำเอง  การกระทำไม่เป็นลักทรัพย์ 
จึงไม่เป็นชิงทรัพย์
– เจ้าของรวมเอาทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมไป 
โดยเจ้าของรวมคนอื่นไม่ได้อนุญาต  ไม่เป็นลักทรัพย์
– หากเป็นการทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  ให้ส่งทรัพย์ให้เพื่อนำมาทำลาย 
ก็ไม่เป็นลักทรัพย์  จึงไม่เป็นชิงทรัพย์
– หากการกระทำเป็นฉ้อโกง  การใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นไว้  ก็ไม่เป็นชิงทรัพย์
– หากการกระทำเป็นรับของโจร  การใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นไว้  ก็ไม่เป็นชิงทรัพย์
– การลักทรัพย์จะเป็นชิงทรัพย์จะต้องมีการ “ใช้กำลังประทุษร้าย”
หรือ  “ขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย”  เพื่อ  ฯลฯ
– ตัวอย่างอื่น ๆ ของการชิงทรัพย์
– “พยายามชิงทรัพย์”  คือ  พยายามลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย 
หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
– หากการลักทรัพย์ถึงขั้นที่เป็น  “ความผิดสำเร็จ”  แล้ว
การกระทำจะเป็นพยายามชิงทรัพย์ไม่ได้
– หากการกระทำไม่ใช่การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ
ก็ไม่ใช่การชิงทรัพย์  โดยเป็นเพียงลักทรัพย์เท่านั้น
  “ใช้กำลังประทุษร้าย ”
– ความหมายของ  “ใช้กำลังประทุษร้าย ”
– ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการประทุษร้ายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล
– คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– ตามมาตรา  138  วรรคสอง
– การกระชากหรือแย่งทรัพย์  เช่นกระชากสร้อยคอ  เป็นการใช้กำลัง
ประทุษร้ายหรือไม่ 
– การกระทำต่อเนื้อตัวหรือกายของผู้เสียหาย  นอกเหนือจากการกระชากสร้อยคอ 
เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย
– การแกะสร้อยที่ข้อมือผู้เสียหาย  แล้วพาหนีไปต่อหน้า  เป็นวิ่งราวทรัพย์
ไม่ใช่การชิงทรัพย์  เพราะไม่มีการใช้กำลังประทุษร้าย 
– หากการกระทำต่อทรัพย์เป็นการกระทำต่อเนื้อตัวหรือกายด้วย
ก็เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– ตัวอย่างอื่น ๆ ของการใช้กำลังประทุษร้าย 
– การประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล “ด้วยวิธีอื่นใด”
– การกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้  ไม่ว่าโดยใช้ยาทำให้มึนเมา  สะกดจิต  หรือใช้วิธี
อื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
– การกระทำต่อทรัพย์  ไม่เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
– การกระทำต่อเสรีภาพ ไม่เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย 
  “ขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย”
– ความหมายของคำว่า “ในทันใดนั้น”
– การขู่เข็ญฯ  จะทำด้วยวาจา  หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ซึ่งแสดงออกให้ผู้ถูกขู่เข็ญทราบว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย 
– หากชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์แล้วคุมตัวเจ้าทรัพย์ไปด้วยเป็น
ตัวประกันจะถือว่าเป็นการขู่เข็ญเจ้าทรัพย์อยู่ตลอดเวลาหรือไม่
– หากไม่ใช่เป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย 
ก็ไม่ใช่ชิงทรัพย์ 
– ผู้ที่ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  และผู้ลักทรัพย์ต้องเป็นคนเดียวกัน 
หรือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
– ต้องเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  “ผู้ถูกลักทรัพย์  หรือ
บุคคลที่สาม”  ไม่ใช่ตัวผู้กระทำความผิดเอง
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  บุคคลหนึ่ง  แล้วร้องตะโกนว่า
ทำไปเพื่อต้องการทรัพย์  แม้จะมิได้เจาะจงว่าต้องการทรัพย์จากผู้ใด 
ก็เป็นชิงทรัพย์ได้
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  ยังต้องไม่  “ขาดตอน”  จากการลักทรัพย์ 
– ถ้ากำลังพาทรัพย์หนีติดต่อกันไป  แม้จะไกลเท่าใด  ก็ไม่น่าจะขาดตอน
– คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่า  การลักทรัพย์ยังไม่  “ขาดตอน”
ดังนั้น    การทำร้ายหรือขู่เข็ญจึง
– แม้ขณะที่คนร้ายทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  คนร้ายจะทิ้งทรัพย์แล้ว
หากการลักทรัพย์ยังไม่ขาดตอน  ก็เป็นชิงทรัพย์ได้
– หากทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  กระทำเมื่อการลักทรัพย์ขาดตอนแล้ว
ผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์กรรมหนึ่ง  และทำร้ายอีกกรรมหนึ่ง 
– หากทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  กระทำในขณะที่การลักทรัพย์
ยังไม่ขาดตอน    เป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  ผู้กระทำต้องมีเจตนาธรรมดา
กล่าวคือประสงค์ต่อผล  หรือย่อมเล็งเห็นผล
  ผู้กระทำต้องมีเจตนาพิเศษ  เพื่อ  ฯลฯ  ตามที่ระบุไว้ใน
  มาตรา  339  (1)-(5)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง
– มาตรา  339  (1)
   เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์
   เพื่อให้ความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป
– มาตรา  339  (2)   เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น
– มาตรา  339  (3)  เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 
– มาตรา  339  (4)  เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้น
– มาตรา  339  (5)  เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  เพื่อให้พ้นจากการจับกุม  อาจจะ
– กระทำต่อผู้เสียหายที่ถูกลักทรัพย์  หรือ  กระทำต่อบุคคลที่สามก็ได้
  ตัวการในการชิงทรัพย์
– บุคคลสองคนขึ้นไป  จะเป็นตัวการตาม  ป.อ. มาตรา  83  ในการชิงทรัพย์
หรือปล้นทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)  จะต้องมีการกระทำร่วมกันและเจตนา
ร่วมกันทั้งในการลักทรัพย์  และในการใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ 
– หากมีการกระทำร่วมกันและเจตนาร่วมกันทั้งในการลักทรัพย์  และในการ
ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ แล้ว  แม้การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือ
ขู่เข็ญฯ  จะกระทำโดยผู้ร่วมกระทำเพียงคนเดียว  ผู้ร่วมกระทำคนอื่น ๆ 
ซึ่งไมได้ลงมือทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ ด้วย  ก็เป็นตัวการในการชิงทรัพย์
– เป็นตัวการในการชิงทรัพย์แล้ว  มิได้เป็นตัวการในการฆ่าเจ้าทรัพย์
ซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังด้วย  ก็ไม่เป็นตัวการในความผิดฐานชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้คนตายตามมาตรา  339  วรรคท้าย
  “เหตุฉกรรจ์”  ของการชิงทรัพย์
– เหตุฉกรรจ์ของการชิงทรัพย์ ตามมาตรา  339  วรรคสอง
– จะผิดมาตรา  339  วรรคสอง  ขณะที่มีการลักทรัพย์ต้องมีเหตุ 
ตามมาตรา  335  แม้ว่าขณะที่ใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ
จะไม่มีเหตุตามมาตรา  335   ก็ตาม
– แม้การชิงทรัพย์ก็จะเป็นการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  ตั้งแต่
สองอนุมาตราขึ้นไป  ผู้กระทำผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา 
339  วรรคสองเช่นกัน
– หากการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  เป็นการกระทำในขั้น “พยายามลักทรัพย์”
การใช้กำลังประทุษร้าย หรือการขู่เข็ญฯ  ก็เป็นกรณีพยายายามชิงทรัพย์
ตามมาตรา  339   วรรคสอง ประกอบมาตรา  80
– การกระทำต่อทรัพย์ที่เป็น โค  กระบือ  เครื่องกล  หรือเครื่องจักร
ที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรม
  “ผลฉกรรจ์”  ของการชิงทรัพย์
– ผลของการกระทำความผิด  ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (“ผลฉกรรจ์” )
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ตามมาตรา  339   วรรคสาม
– ความหมายของ  “อันตรายแก่กายหรือจิตใจ”
– คำพิพากษาฎีกา  เกี่ยวกับมาตรา  339   วรรคสาม
– “ผู้อื่น”  ตามมาตรา  339   วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย  หมายถึง “ผู้อื่น”
ที่มิใช่ผู้กระทำการชิงทรัพย์หรือผู้ที่ร่วมกระทำด้วยกันเอง
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 
ตามมาตรา  339   วรรคสี่
– การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ตามมาตรา  339   วรรคท้าย
– กรณี “ความตาย”  เกิดขึ้น  จึงทำให้การกระทำนั้นเป็นชิงทรัพย์
– กรณี “ความตาย”  เกิดขึ้น  หลังการชิงทรัพย์ในตอนแรกได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว
– กรณีที่ “ผลของการชิงทรัพย์”  ตามมาตรา  339   วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย 
เกิดขึ้นจากการกระทำโดยพลาดตาม  ป.อ.  มาตรา  60
– หากผู้ชิงทรัพย์มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ ฯลฯ
– เจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์  อาจเป็นเจตนาฆ่าโดย  “เล็งเห็นผล”  ก็ได้
– หากชิงผู้ชิงทรัพย์คนหนึ่งฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย  ขณะที่การร่วมกันชิงทรัพย์ยุติแล้ว
ผู้ร่วมชิงทรัพย์อีกคนหนึ่งไม่ผิดมาตรา  339  วรรคท้ายด้วย
– หากผู้ที่ร่วมในการลักทรัพย์ไม่ได้ร่วมในการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญฯ 
ก็ไม่ผิดฐานชิงทรัพย์  และไม่ผิดมาตรา  339  วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย 
– หากการฆ่าเจ้าทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อการลักทรัพย์ “ขาดตอน”  แล้ว
ผู้กระทำก็ไม่ผิดมาตรา  339  วรรคท้าย 
– ผู้ร่วมในการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์หากไม่มีเจตนาร่วมใน
การฆ่าเจ้าทรัพย์ก็ไม่ผิดฐานฆ่าคนตายตาม  ป.อ. มาตรา 289
– กรณีที่ถือว่าผู้ที่ร่วมชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ด้วยกัน  มีเจตนาฆ่า  “ผู้อื่น”  ด้วยกัน
– อันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา  339   วรรคสาม  อันตรายสาหัส
ตามวรรคสี่  ความตายตามวรรคท้าย  อาจเป็น  “ผล”  ที่เกิดจาก
การชิงทรัพย์ (สำเร็จ)  หรือการพยายามชิงทรัพย์ก็ได้
– การพยายามชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
รับอันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย  ผู้กระทำระวางโทษ
เพียงสองในสาม
– หากอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา  339   วรรคสาม 
อันตรายสาหัสตามวรรคสี่  ความตายตามวรรคท้าย   ไม่เกิด
ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับโทษหนักตามวรรคนั้น ๆ
– หากการชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์ ตามมาตรา  335  และการชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัส  หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ
ก็ผิดมาตรา  339  วรรคสาม, สี่, วรรคท้าย  (แล้วแต่กรณี)
  มาตรา  340  ตรี
– ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืน
– หากผู้ร่วมในการชิงทรัพย์คนอื่น ๆ  ไม่ได้มีหรือใช้อาวุธปืนด้วย
– ชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
– การใช้ยานพาหนะในการชิงทรัพย์จะผิดมาตรา  340  ตรี
การชิงทรัพย์ต้องยังไม่  “ขาดตอน”
– หากการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา  339   
วรรคท้าย  ซึ่งมีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต  หรือ 
การปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา  340
วรรคท้าย  ซึ่งมีระวางโทษประหารชีวิต  แม้จะมีเหตุตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา  340  ตรี  ก็ไม่อาจระวางโทษหนักว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา  339   
วรรคท้าย  หรือ มาตรา  340  วรรคท้าย  (แล้วแต่กรณี)  กึ่งหนึ่งได้
– มาตรา  340  ตรี  เป็น “บทกำหนดโทษ”  ไม่ใช่  “บทเพิ่มโทษ”
– เหตุผลที่ศาลฎีกากล่าวว่า  มาตรา  340  ตรี  ไม่ใช่เรื่องการเพิ่มโทษ
– ร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยการใช้ปืนยิงเจ้าทรัพย์ตาย
  ชิงทรัพย์เป็นพระพุทธรูป  หรือวัตถุในทางศาสนา  มาตรา  339  ทวิ
– ผลของการกระทำความผิดตามาตรา  339  ทวิ  วรรคแรกหรือ
วรรคสอง  ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
  การพยายามชิงทรัพย์
– หากการกระทำยังไม่ถึงขั้นพยายามลักทรัพย์  ก็ไม่เป็นพยายามชิงทรัพย์
  ตอนที่  2  ความผิดฐาน  “ปล้นทรัพย์”  (มาตรา  340)
  ความหมายของการ “ชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน
  ตั้งแต่สามคนขึ้นไป”
– หากบุคคลสามคนร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นตัวการในการ
ลักทรัพย์แต่ในการทำร้ายหรือขู่เข็ญฯ  มีผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
ไม่ถึงสามคน  ทั้งสามคนก็ไม่ได้กระทำการปล้นทรัพย์
– กรณีที่ถือว่าบุคคลสามคนขึ้นไป  “ชิงทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”
– กรณีที่  “ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”  โดยบางคน  “ลงมือ”
กระทำความผิดแต่บางคนเพียงแต่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือ 
ในสถานที่ใกล้เคียงในลักษณะ  “แบ่งหน้าที่กันทำ”
– กรณีที่  “ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน”  โดยการ  “ลงมือ”
กระทำความผิดด้วยกันทุกคน
– กรณีที่ถือว่าเป็น  “ผู้สนับสนุน”  ในการปล้นทรัพย์เท่านั้น 
แต่ไม่ผิดฐานปล้นทรัพย์ด้วย
– “ผู้ใช้”  ตามมาตรา  84  ในความผิดฐานปล้นทรัพย์
  ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว  ใช้ปืนยิง 
  (มาตรา  340  วรรคสอง,สี่  และมาตรา  340  ตรี)
– กรณีปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว 
– หากทรัพย์ที่ลักคือ “อาวุธ”  แล้วคนร้ายใช้อาวุธนั้นทำร้ายเจ้าทรัพย์
ไม่เป็นปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
– มีอาวุธติดตัวไปด้วยก่อนลงมือปล้นทรัพย์  แต่ทิ้งอาวุธเสียก่อนลงมือปล้น 
ไม่ใช่ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
– ผู้ร่วมกระทำคนหนึ่งมีอาวุธติดตัว  ผู้ร่วมกระทำทุกคนผิด
มาตรา  340  วรรคสอง
  “ผลฉกรรจ์”  ของการปล้นทรัพย์
– มาตรา  340  วรรคสามและวรรคท้าย
– มาตรา  340  วรรคสี่  ปล้นทรัพย์  ได้กระทำโดย  แสดงความทารุณ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
– ปล้นทรัพย์ซึ่งมิได้กระทำโดยทารุณ  แต่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ 
  ปล้นทรัพย์โดยกระทำทรมาน
  ปล้นทรัพย์โดย  “ใช้ปืนยิง”  ใช้วัตถุระเบิด  ( มาตรา  340  วรรคสี่ )
– แม้การปล้นทรัพย์จะสำเร็จ  หากการปล้นทรัพย์ยังไม่  “ขาดตอน”
ถ้ามีการใช้ปืนยิงในระหว่างที่การปล้นทรัพย์นั้นยังไม่  “ขาดตอน” 
ก็ผิดฐานปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงเช่นกัน
– หากการใช้ปืนยิงกระทำเมื่อการปล้นทรัพย์  “ขาดตอน”  แล้ว
– ข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาถือว่าการปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง  ตามมาตรา  340  วรรคสี่ 
– วิเคราะห์  คำพิพากษาฎีกาที่   7750/2548
– หากระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิตแล้ว
ก็ระวางโทษหนักกว่าอีกกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา  340  ตรี  ไม่ได้
  ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  (มาตรา  340  วรรคสาม)
  ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  (มาตรา  340  วรรคท้าย)
– การทำให้ตายจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างที่การปล้นทรัพย์นั้นยังไม่ 
 “ขาดตอน”    ด้วย  ผู้กระทำจึงจะผิดมาตรา  340  วรรคท้าย
– ความรับผิดของ  “ผู้ใช้”
– จำเลยลงมือปล้นคนใดคนหนึ่ง  มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วย
– ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าจำเลยคนอื่น ๆ  ไม่มีเจตนาฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วย
ในการปล้นทรัพย์นั้น
– หากผู้ร่วมในการปล้นทรัพย์มีเจตนาร่วมกันในการฆ่าเจ้าทรัพย์
ก็ผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วย
– หากผู้ฆ่าเป็นพวกปล้นด้วยกัน  จำเลยก็ต้องรับผิดด้วย 
ถ้าเล็งเห็นได้ว่าหากมีผู้ขัดขวางการปล้น  จะต้องใช้อาวุธที่เตรียมมายิงผู้ขัดขวาง
– หากปล้นโดยใช้ปืนยิง  แต่เป็นการยิงเจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตาย
ก็เป็นกรณีตาม มาตรา  340  วรรคท้าย  ไม่ใช่วรรคสี่
– หากใช้ปืนยิงพวกปล้นด้วยกันเองตาย   ก็มิใช่กรณี
มาตรา  340  วรรคท้าย  แต่เป็นวรรคสี่
– หากการใช้ปืนยิงเป็นเหตุให้เจ้าทรัพย์ได้รับอันตรายสาหัส 
จะปรับกับมาตรา  340  วรรคสาม หรือวรรคสี่  ก็ได้
– จำเลยไม่ได้ใช้ยานพาหนะในการปล้นทรัพย์  จำเลยก็ไม่ผิด มาตรา  340 ตรี
  ปล้นทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป  หรือวัตถุในทางศาสนา  มาตรา  340  ทวิ
  มาตรา  340 ตรี
– เหตุผลต่าง ๆ ที่ศาลฎีกาถือว่ามาตรา  340 ตรี  ใช้เฉพาะสำหรับ
จำเลยที่ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์  “โดยมีหรือใช้อาวุธปืน  หรือ 
วัตถุระเบิด”  หรือ  “ใช้ยานพาหนะ”  เท่านั้น
– คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์   
โดยใช้ยานพาหนะตามมาตรา  340 ตรี 
– การปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ  จะผิดมาตรา  340 ตรี 
การปล้นทรัพย์นั้น  ต้องยังไม่ขาดตอน
– ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ  ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา  340 ตรี 
ไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องริบยานพาหนะนั้นตามมาตรา  33 เสมอไป
– ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผิดมาตรา  340  วรรคท้าย 
ซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต  หากการปล้นทรัพย์นั้น  มี  หรือ ใช้  อาวุธปืน 
หรือ โดยใช้ยานพาหนะ  เพื่อกระทำผิด  ฯลฯ  ก็ผิดมาตรา  340 ตรี 
– อุทาหรณ์
บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชก  (มาตรา  337)
  ข่มขืนใจผู้อื่น
  ให้ยอมให้  หรือยอมจะให้
  ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย
  ขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายด้วยวิธีใด ๆ ก็ได้
– ตัวอย่าง  อันตรายต่อชื่อเสียง
– อันตรายต่อทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน
– อันตรายต่อทรัพย์สิน
– หากความจริงไม่มีอันตรายใด ๆ  ต่อชีวิต  ร่างกาย  ฯลฯ  ผู้ถูกขู่เข็ญ
หรือบุคคลที่สาม  แต่ผู้ถูกขู่เข็ญเข้าใจว่ามีอันตรายก็เป็นกรรโชก
– หากความจริงเป็นการขู่เข็ญ  แต่ผู้ขู่เข็ญไม่รู้ว่าเป็นกาขู่เข็ญ
– กรณีที่ไม่เป็นกรรโชก
  ผู้ได้รับประโยชน์อาจเป็น “ผู้ข่มขืนใจ”
– ผู้ที่ได้รับประโยชน์อาจไม่ใช่ผู้ข่มขืนใจ  แต่เป็น  “ผู้อื่น”  ก็ได้
– การใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญฯ  อาจจะกระทำต่อ
(1)  ผู้ถูกข่มขืนใจ  หรือ  ผู้ถูกขู่เข็ญ  หรือ
(2)  บุคคลที่สาม 
– ผู้ที่ได้รับประโยชน์อาจเป็นคนเดียวกับผู้ที่ถูกประทุษร้าย  หรือ
ถูกขู่เข็ญฯ  ก็ได้
– หากใช้กำลังประทุษร้ายตนเอง  หรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อตอเอง
เพื่อข่มขืนใจผู้อื่น  ไม่ใช่การกรรโชก  ตามมาตรา  337
– ผู้ที่ถูกข่มขืนใจต้องเป็น  “ผู้อื่น”  ที่มีตัวตนแน่นอน 
– หากผู้ข่มขืนใจและบุคคลที่สามสมยอมกัน
– ผู้ที่ถูกข่มขืนใจ  คือผู้ที่ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์แก่ผู้ข่มขืนใจ 
– การกระทำกรรโชก  “โดยพลาด”
– ขู่เอาทรัพย์โดยอ้างว่าจะจับ  จะฟ้อง  จะต้องติดคุก
– ผู้ที่ถูกยิงพูดขู่ผู้ยิงว่า  หากไม่ให้เงินจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี
– เจ้าทรัพย์พูดขู่ผู้ร้ายที่ลักทรัพย์ไปว่า  ถ้าไม่คืนทรัพย์และ
ใช้ค่าเสียหายให้แล้วจะฟ้องให้ติดคุก  ผู้ร้ายมีความกลัว
จึงคืนทรัพย์และใช้ค่าเสียหายให้  ไม่ผิดฐานกรรโชก
– แม้ผู้ถูกข่มขืนใจจะมิใช่คนร้าย  แต่ถ้าผู้ข่มขืนใจเข้าใจว่าเป็นคนร้าย
ผู้ข่มขืนใจก็ไม่ผิดฐานกรรโชก 
– คู่กรณีโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาท
– กรณีอื่น ๆ ที่ศาลฎีกาถือว่ามิใช้เป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบ
– หากการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืน  ถึงขนาดเป็นการขู่เข็ญว่า
จะทำอันตรายแก่ชีวิต  และร่างกายของผู้ถูกขู่เข็ญ   เป็นกรรโชก
– ขู่ว่า  “จะยิง”  ผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้ร้ายลักเงินไป  หากผู้นั้นไม่ใช้เงินคืนเป็นกรรโชก
  ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ  ข่มขืนใจ
  ผู้อื่นให้มอบให้ซึ่งทรัพย์สิน  ตาม  ป.อ.  มาตรา  148  และ ความผิด
  ฐานเจ้าพนักงานเรียกสินบน  ตาม  ป.อ.  มาตรา  149  และ  ความผิด
  ฐานกรรโชกตามมาตรา  337
– กรณีที่ผิดทั้งมาตรา  148  และมาตรา  337
– กรณีที่ผิดทั้งมาตรา  149  และมาตรา  337
– กรณีที่ผิดมาตรา  149  แต่ไม่ผิดมาตรา  337
– กรณีที่ศาลพิพากษาว่าผิดมาตรา  337  เพราะโจทก์มิได้ฟ้อง
ให้ลงโทษฐานเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่มาด้วย
  ความผิดสำเร็จ
– กรณีที่ศาลฎีกาถือว่าผู้เสียหาย  “ยอมจะให้”  เงินแก่จำเลยแล้ว 
จำเลยจึงผิดฐานกรรโชกสำเร็จ  ไม่ใช่เพียงพยายามกรรโชก
– หากผู้เสียหาย  “ไม่กลัว”  ตามที่จำเลยขู่เข็ญ  ก็เป็นพยายามกรรโชก
  ความแตกต่างระหว่างกรรโชกและลักทรัพย์
– การกระทำบางอย่างน่าจะผิดทั้งชิงทรัพย์และกรรโชกทรัพย์ด้วยกันได้
– กรรโชกซึ่งไม่เป็นชิงทรัพย์  แต่เป็นลักทรัพย์ได้
– ตัวอย่าง  กรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็นลักทรัพย์ 
จึงไม่เป็นชิงทรัพย์  แต่เป็นกรรโชก
– องค์ประกอบภายในของความผิดฐานกรรโชก
– เหตุฉกรรจ์  (มาตรา  337  วรรคสอง)
บทที่ 3 ความผิดฐาน  “รีดเอาทรัพย์”  (มาตรา  338)
– ความแตกต่างของความผิดฐานกรรโชก  และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
– ความหมายของ  “ความลับ”
– ความหมายของการ  “เปิดเผย”
– การเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย
– ผู้ถูกขู่เข็ญกับผู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ขู่เข็ญต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
– การกระทำตามสิทธิที่ควรได้ตามกฎหมาย
– ความผิดสำเร็จ “จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น”
– การขู่เอาเงินจากผู้เสียหายนั้น  การขู่อย่างหนึ่งอาจเป็นกรรโชก
การขู่อีกอย่างหนึ่งอาจเป็นรีดเอาทรัพย์ก็ได้
– การขู่อย่างเดียว  อาจเป็นทั้ง “กรรโชก”  และ “รีดเอาทรัพย์”

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2686

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 245 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
รวมข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. 1200 ข้อ (ภาค ก.และ ข.) พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5772 

รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประจำปี พ.ศ.2561
 
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ (50 คะแนน)
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
2. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
3. นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4. วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย
5. กฎหมายที่เกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการ
5.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับกับการศึกษาแห่งชาติ
5.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษาธิการ
5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
6. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1. ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2. ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดความ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
3. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (50 คะแนน)
1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
2. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
4. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและประเมินลการศึกษา
9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]

[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

6
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบายคู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-6929940-คู่มือ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น+เฉลยพร้อมคำอธิบาย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

รหัสสินค้า: 005650
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
คู่มือเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ ตำแหน่งการข่าว นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3151

คู่มือเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ ตำแหน่งการข่าว นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 320 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


8
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. สรุปและพ.ร.บ. สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2554

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. สรุปและพ.ร.บ. สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ 
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 200 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9. ประมวลกฎหมายอาญา
10. ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
ภาคผนวก (ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม)
1. โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4. วาระแห่งชาติ
5. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ฯลฯ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
แพ่งบัญญัติ เล่ม 2 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571705_th_5825302

แพ่งบัญญัติ เล่ม 2 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Intention Group
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า : 305 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571705_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2272

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.co.th
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2474

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พ.ร.บ. ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ
 แนวข้อสอบรวม
 
ราคา 270 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4755 

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
การตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบการบริหาร 
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
คู่มืิอเตรียมสอบ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3792

คู่มืิอเตรียมสอบ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชา
ผู้แต่ง : ธเนศ ปานรัตน์,และคณะ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164490284
 
สรุปเนื้อหา 9 วิชาหลัก ที่เข้มข้นที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับ ม. 4-5-6 เพื่อใช้ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว ที่สรุปสาระสะคัญที่ใช้ในการออกข้อสอบ 
พร้อมแนวข้อสอบจริงทุกวิชา ให้นักเรียนได้ฝึกลองทำข้อสอบจริง เตรียมสอบ มั่นใจทำข้อสอบได้ ภายใน 30 วัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/3792

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2740

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ พร้อมเฉลยละเอียด 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ 
เจาะข้อสอบรวม สาขาฟิสิกส์ 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 
เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2. 
วิชาความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/210

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

15
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลยอธิบาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4989

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
9786164630611
 
สารบัญ
 
ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ 
ความรู้ทักษะด้านการเงินและบัญชี
การจัดทำงบประมาณ
การออกแบบและการวางระบบบัญชี 
การวิเคราะห์งบการเงิน
การควบคุมภายใน 
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5. 
 
ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

หน้า: [1] 2 3 ... 629