แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 364
1
คู่มือ+เจาะแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2501

คู่มือ+เจาะแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
สารบัญ
 
การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล
การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล
การฝึกอบรม (Training)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร
การบริหารงานบุคคลคืออะไร
การวางแผนกำลังคน
ลักษณะของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
รูปแบบของข้อมูลที่ต้องรวบรวมในการวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) (กถ.) เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัมนาระบบราชการการบริหารทรพยากรมนษย์
การบริหารผลกรปฏิบัติงานหรือattorney285การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศหรือมติที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญและการเสนอขอเครืองราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการอื่นๆ
การสรรหาบุคคลเข้าราชการ
การดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
แนวข้อสอบความรู้กเกียวกับการสรรหาและหารเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและการจ่ายค่าตอบแทน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวยในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
คู่มือ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ชุดสรุป+ข้อสอบ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1601

คู่มือ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ชุดสรุป+ข้อสอบ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 250 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ 2559
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
เฉลยคำตอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำถามพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
ตัวอย่างข้อสอบ- แนวข้อสอบ ความรอบรู้ 
เฉลยคำตอบ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2354 

ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : กรกฎาคม 2560
ความยาว 22 ชั่วโมง 
รูปแบบ : ไฟล์เสียง MP 3
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
ตัวอย่างเสียงชุดที่ 1
คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60

 
ตัวอย่างเสียงชุดที่ 2
คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60

 
ประกอบด้วย
 
MP3 ประกอบด้วย
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคล 
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 
3.แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 
4.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    
5.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6.พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
9.พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
10.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
12.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
13.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
14.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
15.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
16.แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
17.แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
18.แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
19.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20.แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
21.แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
22.แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
23.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
24.แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล 

ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3279

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/246
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย มุนินทร์ พงศาปาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_729474_th_4212725แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย มุนินทร์ พงศาปาน
ผู้แต่ง : มุนินทร์ พงศาปาน
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า:157 หน้า
ขนาด : 14.5x21 
รูปแบบ : ปกอ่อน
การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายปีแรกคงเปรียบได้กับเด็กที่ เริ่มหัดเดิน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในระยะแรกเริ่ม แต่สุดท้ายเกือบทุกคนก็จะสามารถเดินได้วิ่งได้ในที่สุด เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายไม่เพียงแต่การเรียนรู้ทำความเข้าใจตัวเนื้อหา หรือหลักทฤษฎีกฎหมายอย่างจริงจัง แต่นักศึกษายังจะต้องถ่ายทอดความเข้าใจออกมาอย่างนักกฎหมาย และวิธีการถ่ายทอดหลักในการศึกษาชั้นปริญญาตรีนี้ก็คือการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย...
สารบัญ
 
1. เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
2. ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3. ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
4. การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5. แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
6. ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7. การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
8. แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9. แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
10. แนวคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_729474_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น ภาค ก. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2680

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น ภาค ก. พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 229 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3187

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 309 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
โครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวของกับด้านการเกษตร
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564)
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สนองตอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
สรุปกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
การดำเนินงานการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
ดินและการกำเนิดดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านการเกษตร
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/243"

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

8
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3083

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 212 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
ประวัติกรมราชทัณฑ์
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
โครงสร้างกรมราชทัณฑ์  
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์ 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์  
ทัณฑนิคมในประเทศไทย
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (เฉพาะหมวด 6 7 8 9 10)  
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482  
จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ 
สรุปสาระสำคัญ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
ความรู้เกี่ยวกับราชทัณฑ์  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
กฎหมายที่ควรรู้ 
เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับราชทัณฑ์ 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมเฉลยละเอียด


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/99

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญา ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3788 

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญา ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
วิชาความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป 
เจาะข้อสอบ อนุกรม 
เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
เจาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เจาะข้อสอบ การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล 
เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล
เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย
วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง) 
เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ
เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
วิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Conversation, Grammar, Word ,Letter ,Reading comprehension
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 
เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation
เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) 
เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter)
เจาะข้อสอบรวม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
โค๊ด: [เลือก]
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ปี 60
[url=https://www.attorney285.co.th/p/2408][img]https://c.lnwfile.com/_/c/_raw/ja/iw/n5.jpg[/img][/url] 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ [url=https://www.attorney285.co.th/p/2408]https://www.attorney285.co.th/p/2408
[/url]
[b]ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ปี 60[/b]
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : สิงหาคม 2560
ความยาว 15 ชั่วโมง 
รูปแบบ : [b]ไฟล์เสียง MP 3[/b]
 
[b](โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)[/b]
 
[b]ตัวอย่างเสียง [/b]
 [url=https://drive.google.com/file/d/0B9KqFHBc3eaFdzB4ZkJsWnNWVU0/view]คลิกเพื่อฟังตัวอย่าง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ปี 60[/url]
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย
1.การอาสารักษาดินแดน 
2.การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
3.หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน
4.สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
5.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
6.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
3.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 
4.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5.สรุปสาระสำคัญ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติม 
2.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
3.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533 
4.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
5.สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
 
ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
2.วิสัยทัศน์กรมการปกครอง 
3.ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
4.แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
5.แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
6.การบริหารราชการแผ่นดิน 
7.การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม 
8.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
9.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
10.การบริหารราชการแผ่นดิน 
11.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
12.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13.การรักษาความลับของทางราชการ
14.งานสารบรรณ 
15.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
16.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
17.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ
18.แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ 
19.แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
20.แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
21.จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง
 
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
1.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2.ระเบียบ พัสดุทางอิเล็ก
3.งานธุรการ
4.แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 
5.แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ
6.แนวข้อสอบงานธุรการ
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ [url=https://www.attorney285.co.th/category/69]"https://www.attorney285.co.th/category/69[/url]​

[b]*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** [/b]

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ [url=https://www.attorney285.co.th/how2order] https://www.attorney285.co.th/how2order[/url] [b] [/b]
[b]*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน [/b]
[b] [/b]
[b]เว็บไซต์ [url=https://www.attorney285.co.th/]http://www.Attorney285.co.th[/url] 
Facebook [url=http://www.facebook.com/attorney285.Law]http://www.facebook.com/attorney285.Law[/url] [/b]
[b] [/b]
[b]อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 

[url=https://line.me/ti/p/%40shm0918c][img]https://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png[/img][/url]
[url=https://line.me/ti/p/%40shm0918c][img]http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png[/img][/url]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

[b]ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

[b]บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์[/b]

[url=https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark][img]http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg[/img][/url]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)[/b][/b]

11
คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2804

คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า 313 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สั่งซื้อได้ที่attorney285.comสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ชุดที่ 1
เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ชุดที่ 2
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชี
เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณสั่งซื้อได้ที่attorney285.comพ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เจาะข้อสอบ พ..ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน ฯ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/149

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ทนายใหม่ไปศาล (คู่มือว่าความในศาล) วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_897936_th_7078757

ทนายใหม่ไปศาล (คู่มือว่าความในศาล) วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์
ผู้แต่ง : วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์ นพดล กลิ่นเกษร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซ.ม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
เรามาตกลงกันก่อน
เขตอำนาจศาล
ไปศาลครั้งแรก
การแต่งกายไปศาล
ก้าวที่ 1 คดียื่นขอจัดการมรดก
การเตรียมเอกสารและเตรียมคดีเพื่อยื่นต่อศาล
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำร้อง
ตัวอย่างแบบพิมพ์การทำคดีขอจัดการมรดก
การเรียงสำนวน
การกำหนดวันนัดพิจารณาและรับทราบคำสั่งศาล
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ
วันนัดไต่สวนคำร้อง
การนำเอกสารประทับตรา หมายโจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง
การลงหลายมือชื่อในเอกสารสำนวน
ผลหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก
การไปคัดเอกสาร
การขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
ก้าวที่ 2 การฟ้องคดีกู้ยืมเงิน
จับให้ลูกความเซ็นใบแต่งทนายความก่อน
เอกสารที่ต้องเตรียม
ไปคัดทะเบียนราษฎร์ได้แล้ว
วิธีคัดทะเบียนราษฎร์และหนังสือรับรอง
ข้อเท็จจริงในคดีกู้ยืมเงิน
การออกหนังสือทวงถาม
ตัวอย่างหนังสือทวงถาม
การจัดทำคำฟ้องคดีกู้ยืมเงิน
ตัวอย่างแบบพิมพ์คดีกู้ยืมในคดีบริโภค
ตรวจความเรียบร้อยก่อนฟ้องคดี
โทรถามคำสั่งศาล
วันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก
นัดพิจารณาต่อเนื่องที่ศูนย์นัดความ
วันสืบพยานคดีกู้ยืม
วันนัดฟังคำพิพากษา
การขอออกคำบังคับ
การติดตามผลการส่งคำบังคับ
การขอออกหมายตั้งบังคับคดี
ตัวอย่างคำขอออกคำบังคับ
ตัวอย่างหมายตั้งบังคับคดี
การฟ้องคดีมโนสาเร่/คดีบริโภค ด้วยวาจา
ก้าวที่ 3 คดีอาญา ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ร่างคำฟ้องคดีอาญา ในความผิดเกี่ยวกับเช็ค
การฟ้องคดีอาญาต่อศาล
หมายเรียกพยานเอกสาร
คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
ตัวอย่าง คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
การอ้างพยานบุคคลและพยานเอกสารในคดีเช็ค
คดีมีมูลประทับตราฟ้อง
วันนัดพิจารณาคดี
การถอนฟ้องคดีในความผิดต่อส่วนตัว
ตัวอย่างคำร้องขอถอนฟ้อง
ก้าวที่ 4 คดีแพ่งเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช็ค)
การเตรียมเอกสาร และ การขอดูเอกสารจากลูกความ
ขั้นตอนที่แตกต่างกันระหว่างคดีอาญากับคดีแพ่ง
ยื่นคำฟ้องต่อศาล
โทรถามคำสั่งศาล
การขอหมายเรียกพยานเอกสาร
วันพิจารณาคดี
ออกหมายบังคับคดี
ก้าวที่ 5 คดีอาญาฐานหมิ่นประมาท
การเตรียมคดี
สิ่งที่ต้องทำ
คำฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ไปคัดทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ของจำเลย
การฟ้องคดีอาญาต่อศาล
การเรียงสำนวน
โทรสอบถามคำสั่งศาล
วันนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีมีมูลประทับรับฟ้อง
วันนัดสอบคำให้การของจำเลย (นัดพร้อม)
ก้าวที่ 6 การทำเอกสารต่างๆ ในระหว่างดำเนินคดี
การมอบฉันทะให้เสมียนทนายไปเลื่อนคดี
การมอบฉันทะเพื่อรับเงินจากศาล หรือ คู่ความ
การโต้แย้งคำสั่งศาล ระหว่างพิจารณาคดี
การร้องเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
การขอให้ศาลงดการพิจารณาคดีชั่วคราว
คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดี ในกรณียอมความต่อกัน
การยื่นคำร้องขอรับมรดกความ และ คู่ความมรณะ
การขอแก้ไขคำฟ้อง
การเพิ่มเติมพยาน
การส่งบันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยาน
การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
การขอให้ศาลมีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
คำร้องขอถอนทนายความ
การของให้ศาลรับรอง หรือ อนุญาต ให้อุทธรณ์ ฎีกา
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมขึ้นศาล
การร้องขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
การยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาต่อ
การขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยอีกครั้ง
การขอทุเลาบังคับคดี
คำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดกคนเดิม
การฟ้องนิติบุคคล
การแต่งทนายความ ในกรณีนิติบุคคลแต่งทนาย
การร้องขอให้ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่างสัญญากู้ยืมทั่วไป
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันทั่วไป
ก้าวที่กล้า
ประวัติผู้เขียน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_897936_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1797ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 276 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย
ความหมายของวินัย 
ความสำคัญของวินัยที่มีต่อการศึกษา 
จุดมุ่งหมายของวินัย 
การรักษาวินัย 
บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย 
ลักษณะของวินัย 
ข้อกำหนดเรื่องวินัย 
บทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย 
การดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และร้องร้องทุกข์ 
สรุป วินัยและการดำเนินการทางวินัย
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
 
ส่วนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ความหมายของคุณธรรม 
คุณธรรมสำหรับครู 
ความสำคัญของคุณธรรม 
หลักธรรมสำหรับครู 
จริยธรรมสำหรับครู 
ประโยชน์ของจริยธรรม
ค่านิยมที่ครูควรนิยมและไม่ควรนิยม 
สรุป คุณธรรม ของครูที่ควรปฏิบัติ
 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพ
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาสำหรับครู
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การบริหารจัดการในห้องเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ความเป็นครู
 
ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
ส่วนที่ 5 สมรรถนะวิชาชีพ
สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 2560

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก เพรียบ หุตางกูรดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_742818_th_4444128

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก เพรียบ หุตางกูร
ผู้แต่ง : เพรียบ หุตางกูร
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 15 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 344 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
รายละเอียดหนังสือ
 
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก เพรียบ หุตางกูร
เมื่อมนุษย์ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินที่มีอยู่ขณะมีชีวิตจะต้องตกทอดสู่ลูกหลานหรือญาติพี่น้องของผู้ตาย หากผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกทอดสู่ทายาทที่ผู้ตายประสงค์จะมอบทรัพย์สินให้ ในทางกลับกันหากไม่มีพินัยกรรม ทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกทอดสู่ทายาทที่กฎหมายกำหนด แต่หากผู้ตายไม่มีทายาท ทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่หยุดนิ่งและหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปในระบบเศรษฐกิจ การศึกษากฎหมายว่าด้วยมรดกจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการตกทอดของทรัพย์สินในกองมรดก อาทิ สิทธิและหน้าที่ของทายาทที่มีต่อกองมรดก ตลอดจนตัวอย่างและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญและทันสมัย โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ๑๐ หัวข้อหลัก ได้แก่ มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท ทายาทโดยธรรม ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม การจัดการมรดก การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กองมรดก การแบ่งมรดก และอายุความเกี่ยวกับมรดก
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
1. การตกทอดแห่งมรดก
2. มรดก
2.1 ความหมายของมรดก
2.2 สิทธิหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัว
2.3 ทรัพย์สินที่ได้มาเพราความตายหรือได้มาภายหลังตาย
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นททายาท
1. ความหมายของทายาท
2. ประเภทของทายาท
3.ความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
1.ทายาทโดยธรรมประเภทญาติของเจ้าของมรดก
1.1 ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629
1) ผู้สืบสันดาน
2) บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
3) บุตรบุญธรรม
4) บิดา มารดา
5) พี่และน้อง
6) ปู่ ย่า ตา ยาย
7) ลุง ป้า น้า อา
1.2 การรับมรดกแทนที่
1.3 การสืบมรดก
2.ทายาทโดยธรรมปนะเภทคู่สมรสของเจ้าของมรดก
3.สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทโดยธรรม
3.1 สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทประเภทญาติของเจ้ามรดก
(ก) สิทธและส่วนแบบในการรับมนดกแบบธรรมดา
(ข) สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทในการรับมรดกแทนที่ 
(ค) สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทในการสืบมรดก
3.2 สิทธิและส่วนแบ่งทายาทประเภทคู่สมรส
3.3 สิทะิของคู่สมรสในกรณีที่เป็นผู้รับประโยชน์ ตามสัญญาประกันชีวิต
3.4 สิทธิหน้าที่ของคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญารับเงินรายปี
3.5 สิทธิของทายาทที่เป็นพระภิกษุ
บทที่ 4 ผู้ได้รับทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่่นนอกจากการเป็นทายาท
1. วัด (มรดกของพระภิกษุ)
2. แผ่นดิน (มรดกไม่มีผู้รับ)
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
1. การกำจัดมิให้รับมรดก
1.1 การถูกกำจัฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดก
1) หลักทั่วไปในการกำจัดฐานยักย้ายหรือปิดบังมนดก
2) ผู้รับพินัยกรรมยักย้ายปิดบังมรดก
3) ผลของการถูกำจัดมิให้รับมรดกฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดก
1.2 การกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดก
1) ประเภทของบุคคลที่จะต้องถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่ควรรับมรดก
2) ผลของการถูกำจัดเป็นผู้ไม่สมควรรับมรดก
3) การถอนการกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่ควรรับมรดก
2. การตัดมิให้รับมรดก
2.1 การตัดโดยชัดเจน
2.2 การตัดโดยปริยาย
2.3 ผลของการตัดมิให้รับมรดก
2.4 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
3. การสละมรดก
3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการสละมรดก
3.2 แบบและความสามารถในการสละมรดก
3.3 ผลของการสละมรดก
3.4 การเพิกถอนการสละมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
1. ลักษณะของพินัยกรรม
2. ความสามารถในการทำพินัยกรรม และความสามารถของผู้รับพินัยกรรม 
2.1 ความสามารถในการทำพินัยกรรม
ก. ความสามารถเกี่ยวกับผู้ทำพินัยกรรม
ข. ความสามารถในการทำพินัยกรรมที่เกี่ยวกับฐานะของผู้รับพินัยกรรม
2.2 ความสามรถของผู้รับพินัยกรรม
3. ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
3.1 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
3.2 ผุ้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
4. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้รับพินัยกรรม
5. แบบของพินัยกรรม
5.1 พินัยกรรมแบบได้ได้เขียนเอง (แบบธรรมดา) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพินัยกรรมแบบธรรมดา
5.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับสั่งซื้อได้ที่attorney285.co.th
5.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
5.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5.5 พินัยกรรมแบบเอกสารลับสำหลับบุคคลบางประเภท
5.6 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
5.7 พินัยกรรมสำหรับบุคคลบางประเภท
1) พินัยกรรมสำหรับบุคคลบังคับไทยในต่างประเทศ
2) พินัยกรรมทำในระหว่างประเทศ อยู่ภาวะการรบหรือสงคราม
3) พินัยกรรมซึ่งผู้ทำเป็นบุคคลที่ปฏิบัติการเพื่อประเทศในภาวะการรบหรือสงครามในต่างประเทศ
4) พินัยกรรมทำในโรงพยาบาลในระหว่างประเทศอยู่ในภาวะกรรบหรือสงคราม
6. ผู้เขียนแลพยานในพินัยกรรม
6.1 การลงชื่อผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
6.2 พยานต้องทราบข้อความในพินัยกรรมหรือไม่
6.3 บุคคลมราต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทำพินัยกรรม
6.4 สิทธิของผู้เขียนและพยานในการับทรัพย์ตามพินัยกรรม
6.5 พยานใยพินัยกรรมกับพยานในการทำพินัยกรรม
7ผลของพินัยกรรมและผลบังคับของพินัยกรรม
7.1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน
7.2 การตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
7.3 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง
7.4 ผลแแห่งพินัยกรรมมีเงื่อนเวลา
7.5 ผลแห่งพินัยกรรมตั้งมูลนิธิ
7.6 ผลแห่งพินัยกรรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
7.7 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับหนี้สิน
7.8 ผลของพอนัยกรรมเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์
7.9 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์
8. การตีความพินัยกรรม
9. พินัยกรรมกำหนดผู้รับพินัยกรรมโดยคุณสมบัติ
10. ความไม่เป็นผลของพินัยกรรม หรือข้อกำหนอพินัยกรรม
10.1 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
1) เพิกถอนโดยพินัยกรรม
2) เพิกถอนโดยขีดฆ่าหรือทำลายพินัยกรรม
3) เพิกถอนโอดยการโอนหรืทำรายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
10.2 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนอแ่งพินัยกรรม
10.3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
1) พินัยกรรมมีข้อกำหนดห้ามโอน
2) พินัยกรรมมีเงื่อนไขให้จำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้
3) พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ
1.เพราะผู้ทำพินัยกรรมมีอายุไม่ครบ
2. เพราะผู้ทำพินัยกรรมเป็นไร้ความสาารถหรือวิกลจริต
3. เพราะพินัยกรรมขัดต่อกฎหมาย
4. เพราะพิินัยกรรมมีเงื่อนไขไม่ชอบ
5. เพราะพินัยกรรมไม่ชัดเจน
10.4 การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรม
1) พินัยกรรมทำขึ้นเพราะเหตุข่มขู่
2) พินัยกรรมทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
บทที่ 7 การจัดการมรดก
1.ผู้จัดการมรดก
1.1 การตั้งผู้จัดกานมรดก
1) ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
2) ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล แนวปฏิบัติของศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
1.2 บุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดก
1.3 อำนาจและหน้าที่ของผู้จจัดการมรดก
1) หลักทั่วไปฝในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
1.ต้ิงปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
2. ห้ามผู้จัดการมรดกทำพินัยกรรมที่ตัวมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์กับกองมรดก
3. การจัดการมรดกที่มีผู้จัดการหลายคน
2)อำนาจหน้าที่เฉพาะอย่างที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัตินอกเหนือจากการชำระหนี้และการแบ่งปันมรดก
1. การทำบัญชีทรัพย์มรดก
2.การจัการศพของเจ้ามรดก 
3. การสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเรียกเก็บหนี้สิน
5. การส่งเงินและทรัพย์สินเข้ากองมรดก
6. การแถลงความเป็นไปในการจัดกองมรดก
7. การปฏิบัติตามที่ศาลหรืทายาทสั่ง
8. การแจ้งหนิ้ระหว่างผู้จักการมรดกกับกองมรดก
9. การทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก
1.4 ความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดก
1) ความรับผิดต่อทายาท
1. ความรับผิดเพราะประเมินเลินเล่อหรือไม่ทำหน้าที่ หรือทำนอกเหนืออำนาจ
2. รับผิดในการเอาเงินไปใช้
2) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. รับผิดในนิติกรรมที่ทำขึ้นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ที่ได้เป็นลาภส่วนตัว
2. รับผิดในกิจการที่ทำไปโดยปราศจากอำนาจ
3. รับผิดในการกระทำภายหลังจากอำนาจหน้าที่
1.5 สิทธิของผู้จัดการมรดก 
1.6 ความสิ้นสุดแห่งการจัดการมรดกและความสิ้นสุดแห่งการเป็นผุ้จัดการมรดก
1) ผู้จัดการมรดกพ้นหน้าที่เมื่อจัดการมรดกเสร็จ
2) ผู้จัดการมรดกตาย
3) ผู้จัดการมรดกลาออก
4) ผู้จัดการมรดกถูกศาลสั่งถอน
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
1. สิทธิของเจ้าหนี้ในการฟ้องบังคับเอาชำระหนี้
2. ลำดับของหนี้ที่จะได้รับการชำระ
3. ลำดับขงทรัพย์มรดกที่จะนำออกชำระหนี้
4. วิธีชำระหนี้ของกองมรดก
4.1 ชำระโดยการขายทอดตลาดหรือตีราคาทรัพย์
4.2 ชำระโดยให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญษประกันชีวิต
4.3 ชำระโดยลูกหนี้ทำพินัยกรรมยกทรพย์สินให้
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
1. สิทธในการแบ่งมรดก
1.1 สิทธในการขอแบ่งมรดกของทายาทที่ได้รับครอบครองทรัพย์มรดก
1) ความหมายของการครอบครองทรัพย์มรดก
2) ระยะเวลาในการครอบครอง
3) การครอบครองมีผลเฉพาะแต่ในทรัพย์สินที่ครอบครอง
1.2 สิทธิขอแบ่งมรดกที่ไม่มีทายาทครอบครอง
1.3 ข้อตกลงมิให้แบ่งมรดก
1.4 สิทธิร้องสอดเข้ารับมรดก
1.5 การเรียกทายาทให้มารับส่วนแบ่งและการกันส่วนไว้ให้ทายาทอื่น
2.วิธีแบ่งมรดก
2.1 แบ่งโดยการเข้าครอบครองมรดกเป็ส่วนสัด
2.2 แบ่งโดยการขายทรัพย์มรดก
2.3 แบ่งโดยดารทำเป็นสัญญา
2.4 ทายาทผู้ไดรับแบ่งถูกถูกตัดรอนสิทธิ
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก
1. อายุความฟ้องคดีมรดก
2. อายุความสิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรม
3. อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก
4. อายุความสิบปีในวรรคท้ายของมาตรา 1754
5. สิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_742818_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

15
ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2376

ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่จัดทำ : กรกฎาคม 2560
ความยาว 15 ชั่วโมง 
รูปแบบ : ไฟล์เสียง MP 3
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
ตัวอย่างเสียง
คลิกเพื่อฟังตัวอย่างเสียง>>ไฟล์เสียง MP3 บรรยายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60


ประกอบด้วย
 
MP3 ประกอบด้วย
1.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน  
2.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
5.พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
9.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
11.แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน
12.แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
13.แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
14.แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
15.แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
16.แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17.แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
18.แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
19.แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
20.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 364